Produktioner:

Vilande produktioner

Klicka på bilden för att ladda ner programblad

Aktuellt

Den fasta scenen är borta - teatern fortsätter nu i enbart uppsökande form och med flera nya miniproduktioner på gång.

Miniproduktioner

2 miniproduktioner till budgetpris.

Teater Bambino har från våren 2019 producerat 2 mini-produktioner som passar utmärkt till förskolor och barnomsorg som önskar en liten föreställning för en mindre grupp av barn.

Produktionerna har ett budgetpris och spelas för en publik på max 25 barn + vuxna. (Barngrupperna kan med fördel vara något mindre). Miniproduktionerna har en fantasifull och visuellt tilltalande scenografi och är lätta att rigga upp och ner. Föreställningarna framförs med en nära publikkontakt som gör barnen delaktiga. Gå in på respektive produktions hemsida för teknisk information och pris.

Miniprodukton 1: ”Guldlock och de tre Björnarna” - 20 min

I vår saga blir Guldlock och Lilla Björn vänner på slutet och lagar den trasiga stolen tillsammans med hjälp av mamma Björn. Pappa Björn sjunger sin björnsång och lagar mer gröt så det räcker till allihopa.

Miniprodukton 2: ”Bu och Bä mini” - 25 min

Bu och Bä mini har samma innehåll och musik som den stora produktionen, men har en enklare scenografi och teknik och mindre dockor.


Hemliser 2019

HEMLISAR - en föreställning om små barns rätt till kroppslig integritet.

Vad är bra och vad är dåliga HEMLISAR? Hur lär vi barnen att berätta för en vuxen vad de är med om? Hemlisar tar upp frågor som; ”Vad får vuxna göra med barn? Vad får barn göra med varandra? Vad känns bra och vad känns dåligt?" I igenkännbara situationer vill Hemlisar gestalta de här frågeställningarna o göra barnen medvetna om att de har rätt att säga STOPP när något inte känns bra.

Med en pjäs som blandar allvar och humor och som kan uppskattas av såväl stora som små vill Hemlisar inspirera till utbyte av tankar kring dessa frågor o underlätta för personalen på förskolan o andra vuxna att lättare ta upp de här viktiga frågorna med barnen.

HEMLISAR är ett samarbete med nybildade Teaterföreningen Solkatten och IWA BOMAN f.d chef på Klara Soppteater och mångårig medarbetare med Susanne Osten .

Pjäsen kommer spelas uppsökande på förskolor och bibliotek för mindre grupper av barn 3-6 år

Arbetet med pjäsen påbörjas under hösten och planerad premiär i november 2019.

Projektet stöds ekonomiskt av Lars Hiertas Minne och Åke Wibergs Stiftelse.

VARMT VÄLKOMNA att höra av er för mer information:
admin(a)teaterbambino.com